bloemfontein in a box

Storie agter die kaartjie:

Die Stad-in-‘n-boks is ’n unieke uitvou-kaartjie (‘pop-up’) wat van die bekendste bakens in vier Suid-Afrikaanse stede vergestald

(daar is twee verskillende tipes van Bloemfontein, een van Pretoria,een van Johannesburg en een van Kaapstad).

Die Bloemfontein kaartjies bevat onder andere die

ARTHUR NATHAN SWEMBAD

Die pragtige historiese gebou, tans in groot nood vir restourasie, bevat die munispale swembaddens en is in 1907 geopen.

Destyds is Maandagmiddag, Donderdagmiddag en Saterdagoggend gereserveer vir dames om die fasiliteit te gebruik en die res van die tyd slegs

mans. Gemengde baaiery was eers vanaf 1913 toegelaat!

KOELTORINGS

Die bou van die koeltorings het die sloping van Waaihoek en die St. Patrick-kerk verhaas.

Ten spyte daarvan het die stigtingsplek van die ANC reg langs die torings behoue gebly.

TWEETORINGKERK

Die skilder Vincent van Gogh se broer se naam verskyn op ‘n gedenkplaat voor aan die

Tweetoringkerk omdat hy gedurende die Anglo-Boereoorlog op Brandfort gesterf het.

NAVAL HILL

Die eerste keer dat daar na Bloemfonteinberg verwys is as Naval Kop, was in ‘n beriggie van die Bloemfontein Post van 12 Mei 1900.

Daar word gemeld dat dit die naam gekry het na aanleiding van die Naval Brigade wat deelgeneem het aan die inname van Bloemfontein.

Naval Kop het dadelik Naval Hill geword, baie ver van die naaste oseaan. Die bekende Wit Perd is daarop vergestald.

NELSON MANDELA STANDBEELD

Die 6-m hoë brons Nelson Mandela standbeeld troon teen Naval Hill uit en kyk in die rigting van Waaihoek, waar die ANC ontstaan het.

PRYS OP AANVRAAG

(LIMITED RANGE)